De Baboeska's van (voorheen) mantelzorgnet.nl

Je leest nu een artikel in de webkrant 'mantelzorgerbenjenietalleen.nl'.  Wist je, dat deze site onderdeel is van een grotere opzet? Die werkvorm werd  aanvankelijk 'mantelzorgnet.nl' genoemd. De huidige naam is : "nietvoormezelfalleen.nl".  
Als mantelzorgers willen we graag, dat in heel Nederland nuttige gegevens en meningen van, over en voor mantelzorgers ter beschikking komen. Vandaar deze nationale webkrant als digitaal contactpunt voor mantelzorgers.
Alle lokale en regionale berichten zijn echter onmogelijk te verwerken in deze landelijke uitgave. Daarom streven we er naar om ook in zoveel mogelijk regio's webkranten te laten vormen. We hopen dat jij daar ook aan mee wilt werken. Het is heel gemakkelijk, zowel om te maken en te starten als om te onderhouden. Je kunt net als bij het bekende 'baboeska'-poppetje de ene na de andere te voorschijn halen. Wil je daar meer over weten, of voel je daar wel voor, reageer dan via www.nietvoormezelfalleen.nl
Momenteel zijn er al 37 webkranten actief en in ontwikkeling in Groningen, Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant en 1 landelijk. Dat de groei er nog steeds goed in zit, blijkt wel uit de nieuwste deelnemers dit jaar: sinds 1 januari 2013 in Assen: (http://www.cpmassen.nl/) en vanaf juni: Leek ( http://www.mantelzorgleek.nl/) en Grootegast ( http://www.mantelzorggrootegast.nl/) in de provincie Groningen.
Ook in Zuid-Holland is nu een deelnemer gestart, t.w. : www.hetzalwerken.nl .  Sinds oktober '13 is in Brabant de webkrant 'Mantelzorg Midden Brabant' van start gegaan. De jongste telg van mevrouw Baboeska is te vinden in Assen. Kijk maar op www.vriendenvandedriemaster.nl  Je vindt het bij de anderen op de site 'nietvoormezelfalleen.nl .
De landelijke mantelzorgwebkrant is gecoördineerd met de LinkedIn-site 'Mantelzorg Nederland' en twitter 'mantelzorg Nederland'. Door opheffing verviel de contactmogelijkheid van mantelzorgers via de contacthyve 'mantelzorgcontact'.

Gezien de waardering die de webkranten van 'niet voor mezelf alleen.nl' krijgen, zelfs van de vergadering van de VN, zal het niemand verbazen dat deze site zich blijft uitbreiden. De samenwerking binnen deze organistatie kan als voorbeeld dienen voor andere coöperatief samenwerkende organisaties en zal zeker nog van zich doen spreken.

Binnen onze site ' Niet voor mezelf alleen.nl ' wordt gestreefd naar voorlichting van, voor en over mantelzorg(ers) via een landelijke dekking van lokale/regionale webkranten en 1 landelijke.
Alleszins de moeite waard om ook mee te doen!

Van één van onze lezers (met een russische achtergrond) kregen we het verzoek om ook de russische naam van het Baboeska-poppetje te vermelden, omdat het kleine boerenvrouwtje uit Rusland afkomstig is. Die naam is Matreshka , ook wel Matrjosjka.