Er zijn mantelzorgers van 8 jaar oud en van 88 jaar oud. En van alle leeftijden daar tussen in.

  • Een mantelzorger kiest meestal niet bewust voor het verlenen van die zorg voor het gezins- of familielid, die er ook niet voor koos om ziek of gehandicapt te worden.
  • Het grootste deel van de mantelzorgers wordt gevormd door de echtgenotes, dochters en schoondochters. Veelal van middelbare leeftijd. Met ook nog hun eigen andere taak.
  • Vrouwelijke en mannelijke mantelzorgers doen niet voor elkaar onder.
  • Mantelzorgers kom je tegen in alle geledingen van de bevolking:  Rijk en arm, gestudeerd en ongediplomeerd, driehoog boven en in een villa, autochtoon en allochtoon, directieleden en lopende-bandwerkers.
  • Mantelzorgers zijn echt geen vrijwilligers.
  • Een jonge mantelzorger heeft het dubbel moeilijk. Hij of zij zit nog midden in de ontwikkeling van het eigen leven en moet daarnaast dan ook nog het leven van een ander verzorgen.
  • In Nederland zijn zo’n 1,3 tot 1,5 miljoen mantelzorgers, waarvan ± 500.000 zeer intensief (dag en nacht, het hele jaar).
    Daarvan zijn er 200.000 op de grens van overspanning of daar al overheen. 
  • Veel mantelzorgers beseffen niet dat ze mantelzorger zijn.