• Mantelzorg vloeit voort vanuit een onderlinge persoonlijke verhouding tussen verzorgde en mantelzorger en is meer dan de normale onderlinge zorg.
  • Mantelzorg geven aan je echtgenoot/ote, kind, ouder of vriend(in) wordt als vanzelfsprekend beschouwd, gebeurt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en wordt meestal vanuit het hart gedaan.
  • Mantelzorg wordt gratis verstrekt, maar kan voor de mantelzorger fysiek, psychisch en/of financieel heel belastend zijn of worden.
  • Er is, ook in de toekomst, een groeiende vraag naar mantelzorg, maar het aantal mantelzorgers neemt steeds meer af .
  • Mantelzorg zal in de toekomst ook in ons land het meest gevraagd gaan worden door hulpbehoevende ouderen (ruim 1 miljoen in 2020). De meeste van hun mantelzorgers zijn dan ook 55 – 85 jaar oud.
  • In 2015 zijn in Nederland 300.000 mensen dementerend. In verpleeghuizen is dan plaats voor ± 29.000 patiënten.
  • Mantelzorg behoort tot de informele zorg. De overheid doet een steeds groter beroep op de alsmaar verder slinkende groep informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers). 
  •  
  • zomaar een foto
    foto: Ate Groot