De nieuwe website www.onbezorgdthuiswonen.nl biedt uitgebreide informatie over (het gebruik van) een personenalarm. Een alarm in huis kan de zorgtaken van mantelzorgers enorm verlichten en verhoogt het gevoel van veiligheid.

Een van de meest doeltreffende hulpmiddelen in woonzorg voor ouderen is personenalarmering. Gebruik van alarmering kan voor ouderen een enorm verschil in beleving maken. Dat maakt thuiswonen een stuk veiliger en onbezorgder.

Verlichting van mantelzorgtaken
Als mantelzorger kun je er soms behoorlijk over in zitten dat je vader of moeder alleen woont. Of dat hij of zij misschien op sommige dagen niet zo goed uit de voeten kan. Je doet wat je kan, vaak naast het werk, het gezin en je eigen huishouden. Maar je kunt niet elk moment van de dag en de nacht aanwezig zijn. Het inzetten van een alarm in huis bij degene voor wie je zorgt, kan je zorgtaken enorm verlichten. Je hoeft je minder ongerust te maken, vooral ’s nachts, want met één druk op de knop kan hulp ingeroepen worden. Heeft je vader of moeder zo’n alarm dan geldt bovendien: geen bericht is goed bericht.

“We merken dat er nog veel vragen zijn rondom het gebruik van personenalarmering”, vertelt Jan Verasdonck, bestuurslid brancheorganisatie woonzorg WDTM. “Mensen gebruiken de apparatuur niet altijd op de juiste manier. Ze zijn soms bang om per ongeluk op de alarmknop te drukken. Of ze vragen de apparatuur in een (te) laat stadium aan. Dat is jammer, want het veiligheidsapparaat is juist bedoeld om angst weg te nemen en hen een gerust gevoel te geven. Daarom is de website Onbezorgd thuiswonen opgezet. We gaan hier zo goed mogelijk over personenalarmering vertellen.”

Wat zeggen 80- en 90-jarigen die nog zelfstandig wonen zelf over alarmering?
“Dat alarm geeft een heel veilig gevoel. Het is voor mij een uitkomst, echt waar. Anders kan ik hier toch niet in mijn eentje blijven wonen!”

De website www.onbezorgdthuiswonen.nl informeert gebruikers en mantelzorgers over (het gebruik van) personenalarmering.