Vanaf 1 oktober is in onze webkrant een nieuwe rubriek toegevoegd.
Daarmee wordt ingegaan op een vraag of een probleem of  waar mantelzorgers dan ook mee in aanraking kwamen of komen. Ook voorstellen waar mantelzorgers baat bij zouden kunnen hebben worden opgenomen. Een antwoord of mening kan direct worden toegevoegd of later door iemand aangevoerd via een reactie.
De redactie hoopt dat velen - mantelzorgers, maar ook professionals - van deze nieuwe vorm van contact gebruik zullen gaan maken.