Mantelzorg: Uit liefde doorzetten …

Als de beslissing is genomen dat jouw ouders niet meer zelfstandig kunnen wonen, hoe pak je dit dan aan?
Bijgaande stappenplan is een globaal overzicht. Je zult zien dat je lopende het proces hier een andere invulling aan zal geven. Maar het is een prettige houvast om mee te gaan werken.

Het is wel aan te raden om niet met vragen en onduidelijkheden rond te blijven lopen. Heb je vragen of zijn dingen niet duidelijk, stel ze dan direct aan de aangewezen persoon zo verlies je geen kostbare tijd en energie.

Stap 1
Maak een afspraak met de huisarts voor een huisbezoek. Vraag hem of haar de situatie te beoordelen. De huisarts kan een advies uitbrengen over de te volgen stappen. (betrek hierin ook de thuiszorg)
Stap 2
Zorg via de huisarts en/of specialist voor een medische indicatie. Bekijk de verschil-lende indicatie niveaus (www.ciz.nl) om te weten wat ze inhouden.
Voor een mogelijke toekomstige verslechterende situatie kan een hogere indicatie wenselijk zijn.
Stap 3
Informeer bij vrienden, bekenden, de thuiszorg naar de mogelijkheden in de omgeving.
Vraag informatie op bij de mogelijke alternatieve woonvormen. Let op de woningindelingen. In sommige huizen moet een badkamer gedeeld worden.
Stap 4
Ga eerst zelf eens kijken. Proef de sfeer, laat je rondleiden en vraag naar de wachtlijsten.
* Is er geduld en aandacht voor een opstandige bewoner?
* Heeft elke bewoner een eigen woonruimte, badkamer?
* Welke activiteiten worden er georganiseerd, worden er kerkdiensten gehouden?

Beginnende dementie
En in het geval van een beginnende dementie kan het raadzaam zijn om te kijken of de zorginstelling een speciale afdeling hiervoor heeft. Je kunt dan een extra verhuizing voorkomen.
Laat alles rustig op je inwerken en bepaal de voors- en tegens van elke locatie. Ook nu weer: vertrouw op je eigen gevoel. Ook water uit een gouden kraan blijft kraanwater.

De tijd rijp?
Als je de tijd er voor rijp acht praat dan met de ouder(s) en ga eens samen koffie drinken. Veel instellingen bieden de mogelijkheid om een keer mee te eten of om te komen logeren.

Uit liefde doorzetten
Hou er rekening mee dat jij al meer vertrouwd bent geraakt met het idee dan jouw ouder(s). Voor hen komt het idee meestal uit de “lucht” vallen. Zij zullen de bekende hakken in het zand zetten. Maar als meerdere instanties en deskundigen concluderen dat het zo niet langer kan omdat het niet meer veilig is, dan wordt je gesterkt in de gedachte dat het echt niet langer kan. Je zult uit liefde voor hen door moeten zetten, al zal dat niet zo voelen.

Veel succes!
Heb je nog aanvullingen of vragen stel ze dan gerust per 'reageer' of bij de auteur:
Hansje v.d. Klift.
 30 september 2012