De bibliotheek: ook voor de mantelzorger.

Ook voor de mantelzorger heeft de bibliotheek veel te bieden. Er zijn boeken over de mantelzorg zelf: wat is het en hoe doe je dat? Soms sta je er ineens voor en dan kan een boek met tips en trucs uitkomst bieden. Met welke (chronische) ziekte krijg je te maken? De bibliotheek heeft in haar collectie over praktisch alle onderwerpen wel informatie.

Mantelzorg verlenen is vaak zwaar en misschien voel je je hierin vaak alleen staan. Ervaringsverhalen lezen van een ander (soms bekende Nederlanders) biedt herkenning en erkenning en kan de taak verlichten.

Hoe blijf je in gesprek met degene die je verzorgt? Je bent toch wel ‘es uitgepraat?

Als de nieuwtjes zijn uitgewisseld en de koetjes en kalfjes de revue gepasseerd, kan een boek over vroeger uitkomst bieden ( zie ook bij: reminisceren).
Foto’s over oude ambachten en beroepen, al lang verdwenen winkeltjes, het ‘ouderwetse’ huishouden, het eigen dorp van vroeger: ze lokken meestal een reactie uit of een blik van herkenning. Een mooie gelegenheid om het gesprek aan te gaan. En wie heeft er nu meer (foto)boeken over vroeger dan de bibliotheek? Loop eens binnen. Kijken kan altijd en bij speciale wensen helpen de medewerkers van de bibliotheek u graag…! Ook t.a.v. het "reminisceren" (Zie het artikel hieronder).

Reminisceren.

Cijfers uit het World Alzheimer Report 2010 tonen aan dat Nederland binnen 40 jaar een half miljoen dementerenden telt. Dit houdt in dat er ook steeds meer verzorgers zullen zijn. Deze verzorging begint meestal in de thuissituatie. Dat is een zware opgave voor alle partijen: zowel voor de dementerende als de partner, familie, eventueel andere mantelzorgers en bezoekers. Een manier om dit enigszins te verlichten is het ‘reminisceren’, zoals dat in vaktaal heet.

Wat is reminisceren?
Reminisceren houdt in: het bewust ophalen van herinneringen en belevenissen van vroeger. Soms van herinneringen waarvan men niet eens meer weet, dat men ze heeft. Vergelijk het met naar de rommelzolder gaan: men vindt allerlei spullen die herinneringen oproepen aan vroeger en waarvan men niet eens meer wist dat men ze nog had! Ze zaten veilig opgeborgen in de diverse laatjes in het geheugen. Bij het zien van die spullen beleeft men die herinneringen van vroeger soms opnieuw.

Belang van reminisceren
En waarom is reminisceren zo goed? Een dementerende is vaak onzeker; hij voelt zich onveilig; hij kan zoveel minder dan voorheen. Maar vertellen over vroeger gaat vaak nog wèl goed; hier voelt hij zich wèl zeker van zijn zaak! Door zijn herinneringen op te halen vertelt hij een uniek verhaal, een verhaal van hem- of haarzelf. Hij staat (even) in het middelpunt van de belangstelling en bloeit helemaal op. Hij beleeft de geschiedenis immers weer opnieuw; hij staat weer even in de kracht van zijn leven. Dit proces geeft de dementerende een stukje eigenwaarde terug en dat verhoogt de kwaliteit van leven.

Ook voor de omstanders
Maar ook voor de omstanders is het leuk dat verhaal te horen: voor uzelf, uw kinderen of kleinkinderen. Hoe graag willen grootouders niet hun eigen verhaal doorgeven aan hun kleinkinderen? Daarnaast ontstaat er vaak interactie tussen verteller en luisteraar. U gaat samen in gesprek!

Materialen die herinneringen naar boven kunnen halen
Hoe kunnen die herinneringen naar boven worden gehaald? Bijvoorbeeld met materialen die de zintuigen prikkelen. Het zintuig “zien” wordt geprikkeld bij het onder ogen krijgen van voorwerpen en/of afbeeldingen van vroeger. Dit kunnen foto’s van uzelf zijn, maar ook foto- en platenboeken die in de bibliotheek te leen zijn. U treft daar een ware schatkist aan vol met boeken over allerlei onderwerpen van vroeger. De laatste tijd verschijnen er veel foto- en platenboeken over vervlogen tijden. Stelt u zich eens het boek voor Wie let er op de winkel?: al lang vergeten winkeltjes met een overvloed aan schroefjes en moertjes, klosjes en bolletjes wol, de fietsenmaker, noem maar op. Of Het vergeten boerenleven, Hollands Glorie – wacht u voor namaak (producten en merken); Hinkeldepinkel, daar komen wij aan (spelletjes); Wat de pot schaft (eten van vroeger); Oranje boven – een schatkamer vol herinneringen. Keuze genoeg. Daarnaast beschikt de bibliotheek over veel materiaal over uw eigen dorp of streek. “Dat weet ik nog wel!” zal er ongetwijfeld klinken bij het opendoen van deze boeken.

Themakoffers
De bibliotheek heeft niet alleen boeken, sinds enige tijd lenen bibliotheken (o.a. in Brabant) ook de zgn. thema- of herinneringskoffers uit. Koffers vol met materialen die de zintuigen prikkelen en stimuleren om actief mee te doen. Deze koffers zijn een mooie aanvulling op de EHBD-koffers (Eerste Hulp Bij Dementie). Uit een eerste evaluatie over de koffers bleek, dat men er graag wat meer spelletjes in zou hebben. De themakoffers van de bibliotheek bieden die spelletjes. Maar er zitten ook andere materialen in, die heel goed in de thuissituatie gebruikt kunnen worden, zoals een DVD op aangepaste snelheid, CD’s met liedjes van vroeger, foto’s, puzzels, voorwerpen van vroeger. Het is niet altijd gemakkelijk om het gesprek gaande te houden. Maak een koffer open en de (inter)activiteit komt vanzelf. Ga samen of met (klein)kinderen een spel doen. Er zijn 7 koffers te leen met de thema’s De Natuur, Oude ambachten en beroepen, De Jeugdjaren, Nederlandse Gewoontes en Tradities, Verliefd/Verloofd/Getrouwd, Het Koningshuis en Het Huishouden. Bij het lenen van een koffer kunt u ook nog boeken over dat thema uit de bibliotheekcollectie erbij kiezen. Een themakoffer kost € 25,= voor 6 weken. De bibliotheek overweegt om in de toekomst ook kleine koffers met minder materialen uit te lenen.

Informatie
U kunt nadere informatie inwinnen bij de bibliotheek in de buurt.

Ook informatie bij de auteur van bovenstaande: t.vanvessem@bibliotheekaltena.nl.