Wat doe je als mantelzorger na het overlijden van jouw verzorgde?

Als mantelzorger ben je meestal direct en intensief betrokken bij het overlijden van degene voor wie je hebt gezorgd. De betrokken mantelzorger voelt zich vaak verplicht om ook de afwikkeling van de nalatenschap op zich te nemen. Want wie anders weet zoveel van de overledene?

Maar is dat wel verstandig?
Vaak is de mantelzorger het eerste aanspreekpunt, zelfs voor de familie. Maar ben je als mantelzorger officieel geen erfgenaam dan heb je geen rechten. Vaak gaan de mantelzorgers ervan uit dat de erfgenamen aan hen zullen denken. Helaas is dit lang niet altijd het geval.

Wanneer ben je een erfgenaam?
Je wordt door de wet of door een testament aangewezen als erfgenaam. Ben je erfgenaam en doe je niets, dan gaat de wet ervan uit dat je de erfenis aanvaardt en dan ben je erfgenaam met alle rechten en plichten die daar bij horen.

Waaruit bestaat een erfenis?
Een erfenis wordt vaak gekoppeld aan het ontvangen van (veel) geld. Maar dit is lang niet altijd het geval. Een erfenis bestaat namelijk niet alleen uit alle bezittingen maar ook uit alle schulden die iemand op het moment van overlijden heeft.

Ook de schulden …? Ja, ook de schulden zijn een onderdeel van de erfenis.
 

Dhr W. te A.: mantelzorger maar niet erfgenaam:
“Een aantal jaren heb ik gezorgd voor een oudere alleenstaande man zonder contact met de kinderen. Op een dag heb ik hem gevonden, hij was vredig in zijn slaap overleden. De uitvaartondernemer wilde bij gebrek aan erfgenamen van mij toestemming om de begrafenis te regelen.

Ik had zolang voor hem gezorgd dat ik bijna toestemming had gegeven. Gelukkig was ik door de huisarts al gewaarschuwd om dat niet te doen want als de uitvaartverzekering de kosten niet dekt (wat hier het geval was) werd ik hier verantwoordelijk voor. Ik voelde me schuldig maar ik was blij dat de huisarts mij gewaarschuwd had.”

Regel alleen het noodzakelijke.
Weet je nog niet of je de erfenis wilt accepteren doe dan geen dingen die het tegendeel bewijzen. Verkoop geen spullen, betaal geen schulden, ook al wordt je onder druk gezet. Doe alleen wat absoluut noodzakelijk is.

Want zolang je geen keuze hebt gemaakt ben je geen erfgenaam en dus niet verantwoordelijk voor de afhandeling en daarom ook niet voor de eventuele schulden.

Er zijn drie mogelijkheden
A) volledig aanvaarden
B) beneficiair aanvaarden
C) verwerping

  1. Volledige aanvaarding 
    Als de erfenis volledig wordt aanvaard dan is/zijn deze perso(o)n(en) erfgenaam. Alle erfgenamen zijn samen eigenaar geworden van de bezittingen en schulden. Maar is de erfenis niet toereikend  t.a.v. eventuele schulden, dan kunnen de schuldeisers de schulden ook op de erfgenamen verhalen.
  2. Beneficiaire aanvaarding 
    Beneficiaire aanvaarding is de middenweg. Je aanvaardt de erfenis maar tegelijkertijd verwerp je deze als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Net als bij het verwerpen moet je ook bij beneficiaire aanvaarding een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Ook dit gebeurt vaak via een volmacht die u in het bijzijn van de notaris ondertekent. 

C) Verwerping 
     Als je een erfenis verwerpt dan ben je geen erfgenaam meer. Wettelijk gezien ben je ook nooit erfgenaam geweest. Dit betekent dat je niet verantwoordelijk bent         voor de overgebleven schulden van de overledene. Maar omdat je door de    verwerping geen erfgenaam meer bent, deel je ook niet mee als er toch geld blijkt     te zijn nagelaten.

Hoe kan ik een nalatenschap verwerpen? 
Een nalatenschap moet worden verworpen bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst gewoond heeft. Je kunt ook terecht bij een notaris. Deze zal zorgen dat de rechtbank een akte van verwerping kan opstellen.

 

Ook is het mogelijk om zonder een notaris een nalatenschap te verwerpen. Je moet dan zelf naar de rechtbank gaan om een akte van verwerping te laten opstellen. Hierbij moet een overlijdensakte worden ingeleverd en de verwerpende erfgenamen moeten zich legitimeren en  een machtiging invullen. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

 

Samenvattend heb je als mantelzorger / niet erfgenaam geen rechten, hoe oneerlijk dit ook  kan voelen. Ben je mantelzorger / erfgenaam dan heb je geen recht op een extra deel van de erfenis voor de goede zorgen. Het advies is toch even stil te staan bij de ontstane situatie, hoe zakelijk het ook mag klinken. Het kan een hoop ellende voorkomen.

 

Vragen of aanvullingen? We horen ze graag!

 

Hartelijke groet

Hinsje van der Klift

info@ciceroconsult.nl